• Konut Paket Sigortası
  Sizi yağmurdani soğuktan, dışarıdaki tehlikelerden koruyan evinizin de korunmaya ihtiyacı olduğunu hiç düşündünüz mü?

  Konut Sigortası, evinizi yangından yıldırıma, taşıt çarpmasından hırsızlığa, hatta elektronik eşyanıza gelecek zarara kadar güvence altına alıyor. Hem de geniş kapsamlı teminatlarla. Ayrıca poliçe süresi içinde hasar olmadığı takdirde (deprem hariç), yıllık konut priminde %10'dan %20'ye kadar indirimler uygulanıyor.

  Konut Sigortası, aklınıza gelebilecek her şeyi güvence altına alıyor.

  TEMİNATLAR

  - Yangın
  - Sel-su baskını
  - Fırtına
  - Kara taşıtları çarpması
  - Hava taşıtları çarpması
  - Deniz taşıtları çarpması
  - Dumanın verebileceği zararlar
  - Yer kayması
  - Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler
  - Terör
  - Kar ağırlığı
  - Cam kırılması
  - Enkaz kaldırma giderleri
  - Hırsızlık
  - Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
  - Ferdi kaza
  - Görsel ve işitsel cihazlarda kaza sonucu oluşan zararlar
  - Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk
  - Yangın-İnfilak mali sorumluluk
  - Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti
  - Elektrik hasarları

  Konut binası tanımı ve sigorta kapsamı...
  Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış, tam kağir olarak tanımlanan konut binası.

  Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler (çatımalzemeleri, bacalar, su olukları vb.) ile yapı tarzı tam kağir olmak kaydıyla bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentiler, bahçe avlu ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları, ve sarnıçlar dahildir. Temeller, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller gibi şeyler hariçtir. Kat mülkiyeti mevzuatına tabi konutların ortak kısımları da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.

  Konuttaki eşyaların tanımı ve sigorta kapsamı
  Tanımı yapılan konut binası içinde Sigortalıya ve onunla birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşyalar.
  Bu kapsama, yapı tarzı tam kagir olmak kaydıyla bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan ev eşyası ve kişisel eşya dahildir. (Her türlü motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler, bunların aksesuar ve yedek parçaları ile canlı hayvanlar, sigorta kapsamı dışındadır). Kat mülkiyeti mevzuatına tabi konutların ortak kısımlarında buluna ev eşyası ve kişisel eşya da yukarıdaki tanımlar dahilinde eşya kapsamına girer.