• BİREYSEL HİZMETLERİMİZ

  KASKO SİGORTASI / TEMİNATLAR

  Karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır.Kasko Sigortası bir hasar araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir. Ayrıca istenirse araç yardım hizmetleri de (asistans) teminata dahil edilebilmektetir.Seçeceğiniz araçta taşınan yük ek teminatıyla ticari araçlarınızda taşıdığınız emtianızın araçla birlikte çalınması, yanması, çarpılması ve zarar görmesini teminat altına alabilirsiniz. Karşı araçlara veya aracınızda seyahat eden yolculara vereceğiniz zararları da ihtiyari mali mesuliyet ya da ferdi kaza ek teminatını seçerek teminat altına alabilirsiniz. Sonradan takmış olduğunuz radyo teyp, cd player, çelik jant , lastik vb aksesuarlar sigorta yapıldığı günkü yeni satış bedelleri üzerinden sigortalanmalıdır.

  Kasko Sigortasının güvence altına aldığı riskler

  Bütün sigorta şirketlerinin sundukları kasko sigortası teminatları değişmekle birlikte hepsinde ortak olan ana teminatlar aşağıdaki gibidir.

  Çarpma-Çarpılma Teminatı:

  Aracın durduğu veya hareket ettiği durumlarda aracın zarar görmesi sonucu ortaya çıkabilecek maddi zararları karşılar.

  Yangın Teminatı:

  Bir kaza sonucunda meydana gelen yangın ve infilakın neden olduğu zararları karşılar.

  Hırsızlık Teminatı:

  Aracın veya üzerindeki aksesuarların çalınması sonucunda meydana gelebilecek zararları karşılar.

  Enflasyon Teminatı:

  Meydana gelebilecek araç değer artışlarına karşı enflasyondan korunma güvencesi sağlar.

  Ferdi Kaza Teminatı:

  Çok küçük bir prim karşılığında vefat ve sakatlığa karşı sevdiklerinizi ve kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Bir kaza sonucunda araçta bulunan yolcuların, vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, sakat kalmaları halinde kendilerine tazminat ödenir.

  Ferdi Kaza Deprem Teminatı:

  Deprem sonucu meydana gelebilecek hallerde araçta bulunan yolcuların vefat etmeleri durumunda kanuni varislerine, sakat kalmaları durumunda kendilerine tazminat ödenir.

  Hukuksal Yardım Teminatı:

  Bu teminat ile bir kazaya karışmanız halinde araca bağlı veya sürücüden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklardan doğan hukuki giderleriniz karşılanır. Sigortanız, limitler dahilinde sizin adınıza bütün işlemlerin masraflarını ve sürücünün geçici olarak serbest bırakılabilmesi için kefalet ücretini borç olarak öder.

  Eskime Payı Düşmeme Teminatı:

  Hasarınızı eksik almamanız açısından bu teminat çok önemlidir. Bu teminat, aracınızın hasar sebebiyle tamir edilmesi sırasında değiştirilen eskimiş parçalarının yerine yenilerinin takılmasını ve bunun için ek prim ödememenizi sağlar. Aksi halde aracınızın yaşına orantılı bir şekilde hasarınızdan kesinti yapılır.

  Kullanım Kaybı Teminatı:

  Aracınızı bir hasar sonucunda kullanamadığınız hallerde şehir içi taksi ve kiralık araç gibi ulaşım giderleriniz limitler dahilinde bu teminat kapsamında karşılanır.

  Yardım Hizmet Paketi Teminatı:

  Elektrik arızası, mekanik bir arıza, yangın, hırsızlık veya kaza sonucunda sigortalı aracın hareketsiz kalması, araç ve içerisindeki tüm yolcuların kaza sonucu gerekli yardım hizmetlerini alabilmeleri bu teminat ile kapsam altına alınır.

  Hasar İkame Zeyli Yapılmama Teminatı:

  Bu teminat hasar olduğunda ek prim ödememenizi sağlar. Aracınızın bir zarara uğraması sonucunda size ödenen hasar kadar sigorta bedelinden düşülür ve eksik bedeli ile sigortanız devam eder. Örneğin, 10.000 TL üzerinden sigortalı aracınızın 3.000 TL hasarı olduğunda, poliçeniz 7.000 TL üzerinden devam etmektedir. Poliçenizin aracınızın eski değeri üzerinden devam edebilmesi için hasar ikame zeylinin yapılması gerekmektedir. Bu teminatı almanız halinde zeyil yaptırmanız gerekmez.

  Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı:

  Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucunda aracınızda oluşabilecek hasarlar bu teminat ile kapsam altına alınır. Bu teminatı almanız, Türkiye topraklarının deprem kuşakları içinde yeralmasından dolayı son derece önemlidir!

  Sel/Su Baskını Teminatı:

  Sel ve su baskınları sonucunda aracınızın uğrayacağı zararları bu teminat ile güvence altına alabilirsiniz. Alt yapı sorunları yüzünden sürekli cadde ve evleri su basan ülkemizde bu teminatın alınması son derece önemlidir.

  Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Halk Hareketleri ve Terör Teminatı:

  Herhangi bir sebepten dolayı öfkelenmiş bir kalabalığın aracınıza vereceği zararlar bu teminat kapsamındadır. Terörün vermiş olduğu maddi zararların büyüklüğü dikkate alındığında bu teminatın alınması son derece önemlidir.

  İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı:

  Bir kaza durumunda başka araç ve kişilere zarar vermeniz halinde bu zararı ödemekle yükümlüsünüzdür. Eğer yeterli düzeyde bir ihtiyari mali mesuliyet teminat bedeli belirlemişseniz tüm bu zararları sizin yerinize sigorta şirketi karşı tarafa öder.

  Asistans Hizmeti:

  Günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca nerede olursanız olun, her hangi bir kaza veya arıza durumunda bir telefon ile aşağıda belirtilen tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

  1 - Yolda kalan aracınızın tamirciye götürülmesi,
  2 - İkamet yerine nakli,
  3 - Gümrük veya diğer idari makamlar tarafından geciktirme, el koyma, alıkoyma, haczedilme veya imha sonucu meydana gelen zarar ve ziyanlar,
  4 -Emanet ve muhafazası,
  5 - Konaklama, seyahate devam etme veya ikamet yerine dönme,
  6 - Profesyonel sürücü teminine kadar her konuda ücretsiz hizmet,
  7 - Dünyanın neresinde olursa olsun hastalık ve yaralanma durumlarında sağlık merkezine nakil yapılması,
  8 - Birlikte seyahat edenlerin nakli,
  9 - Bir aile üyesinin seyahati veya konaklaması,
  10 - Yakın bir aile ferdinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi,
  11 - Yurt dışında yaralanma veya hastalık durumlarında sağlık yardımının sağlanması,
  12- Yurt dışında yaralanma halinde kalışın uzaması,
  13- Cenazenin ve seyahat edenlerin nakli,
  14- İlaç gönderilmesi için düzenleme yapılması,
  15- İkamet yerindeki hasar nedeniyle geri dönüşün sağlanması,
  16- Acil mesajların gönderilmesi,
  17- Bagaj ve şahsi eşyaların (uçakla seyahatlerde) sigortalıya ulaştırılması,
  18- Yurt dışında sigortalıların araçlarıyla karıştıkları trafik kazalarında hukuksal savunma harcamalarının ödenmesi,
  19- Ceza davalarında ve kefalet konularında yanınızda

  Tüm bu avantajlardan araç sahibinin eşi ile birlikte 18 yaşından küçük çocukları da yararlanabilmektedir.

  Anlaşmalı Servis İstasyonları:

  Bir kaza anında aracınız, Anlaşmalı Servis İstasyonlarından uygun göreceğiniz birine tarafınızca veya Asistans Hizmet tarafından ulaştırıldıktan sonra, sadece gerekli evrakların servise teslim edilmesi ile hiç bir ücret ödenmeksizin tamir olmuş aracınız teslim alabilrsiniz.

  Uygulanan İndirimler

  Hasarsızlık İndirimi:

  Sigorta süresi içinde, hasarınız olsa dahi herhangi bir kasko hasar tazminat talebinde bulunmadıysanız poliçeniz yenilenirken poliçenize %30 ile %65 arasında indirim uygulanabilmektedir. Sigorta şirketinizi değiştirseniz bile hasarsızlık indiriminiz devam eder. Hasar ihbarında bulunmadığınız her yıl indirim oranınız artar.

  Muafiyet İndirimi:

  Aracınızın sigorta bedelinin %1'i veya %2'si kadar olan küçük hasarları kendiniz ödemeyi kabul etmeniz durumunda kazandığınız bir indirimdir. Muafiyet indirimiyle kasko priminizden %60'a varan oranlarda bir indirim sağlayabilirsiniz! Seçtiğiniz muafiyet oranları ile birlikte sigorta şirketlerinin uygulayacağı asgari muafiyet tutarlarını da dikkate almalısınız. Asgari muafiyet tutarı ve muafiyet oranının uygulaması ile ilgili örnek verelim. Aracınızın sigorta bedeli 10.000 TL olsun. Muafiyet oranını da % 1 olarak belirleyin. Kasko sigorta poliçenizi aldığınız şirketin %1 için belirlediği asgari muafiyet oranı 75 TL , hasar tutarı da 500 TL olsun. Muafiyet tutarı, 10.000 TL x %1 = 100 TL . Yani her hasarın 100 TL tutarındaki kısmı ödenmez. Sigorta şirketinin uyguladığı asgari muafiyet tutarı olan 75 TL muafiyet tutarından küçük olduğu için sizin seçmiş olduğunuz muafiyet oranı geçerlidir. Bu hasar sonucunda sigortalıya 500 TL -100 TL = 400 TL ödenir. Ancak aynı araç ve aynı muafiyet oranı için farklı şirketten kasko poliçesi aldıysanız ve bu şirkette uygulanan asgari muafiyet oranı 150 TL ise örneğimiz şu şekilde olur. 10.000 TL x %1= 100 TL muafiyet tutarıdır. Ancak asgari muafiyet tutarı 150 TL olduğu için hasarın 150 TL tutarındaki kısmı ödenmez. Bu hasar sonucunda sigortalıya 500 TL-150 TL= 350 TL ödenir.